Regulament concurs

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE

„EDUARD CAUDELLA” IAȘI

Ediția a V-a

I. SECŢIUNI

Concursul Național de Interpretare este deschis studenților și masteranzilor, din
instituțiile de învățământ superior de artă din țară, fiind organizat pe următoarele
secțiuni:

pian

instrumente de suflat

percuție

muzică de cameră.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

II.1. Competiția se desfășoară într-o singură etapă, având următorul repertoriu 1*

Pian
● o lucrare, la alegerea candidatului; o lucrare românească.


Instrumente de Suflat
● o lucrare, la alegerea candidatului; o lucrare românească 2*

Percuție
● o lucrare* multi percuție, cu acompaniament de pian;
● o lucrare* la marimbă – 4 baghete.

Durata maximă a repertoriului: 20 de minute.


Muzică de cameră (formate exclusiv din studenți/ masteranzi)
● repertoriu 3* la alegerea candidaților.
Durata repertoriului: minimum 15 minute, maximum 25 de minute.


1 * Lucrare integrală/ o parte/ părți dintr-o lucrare.
2 *La instrumentul saxofon, partea I sau II și III, din Concertul pentru Saxofon și orchestră,
compus de Sabin Pautza
3 *La secțiunea Muzică de cameră se pot aborda una sau două lucrări*, respectându-se minutajul.


II.2. Programul la secțiunile pian, instrumente de suflat și percuție va fi prezentat
din memorie, cu excepția lucrărilor multi percuție. Repertoriul comunicat în fișa de
înscriere nu poate fi modificat ulterior.


II.3. Documentele/ fișierele necesare înscrierii sunt:
● Fișa de înscriere în concurs;
● Acordul pentru prelucrarea datelor personale completat;
● Scan după buletin/ carte de identitate;
● Înregistrările video ale lucrărilor stipulate în Fișa de înscriere, ce vor fi
utilizate în cazul în care Concursul nu se va putea desfășura fizic, din
cauza reactivării restricțiilor legate de evoluția epidemiologică cauzată
de SARS-CoV-2.
– Toate documentele se trimit prin e-mail la adresa concurs.caudella@arteiasi.ro,
până la data de 12 noiembrie 2021. Concurenții se pot înscrie utilizând și următorul link –
https://forms.office.com/r/5rmpF37SD7


II.4. Filmarea se realizează obligatoriu pe orizontală, dispozitivul de înregistrare fiind
poziționat în fața interpretului, pus pe un stativ (pentru a nu se mișca), iar filmarea va
cuprinde corpul întreg al concurentului. La începutul înregistrării video,
concurentul trebuie să precizeze în mod expres că înregistrarea a fost realizată
pentru Concursul Național de Interpretare „Eduard Caudella”.


II.5. Ulterior trimiterii documentelor pe adresa concurs.caudella@arteiasi.ro, concurenții
vor primi prin e-mail detaliile necesare încărcării fișierelor video. Candidatul va
încărca UN SINGUR fișier video, ce va conține următoarele detalii în titlu:
Categoria, Prenumele și numele candidatului, Numele primului compozitor –
Lucrarea, Numele celui de al doilea compozitor – Lucrarea.


Ex.: PIAN, IONEL POPESCU, J.S. BACH – PRELUDIUL ȘI FUGA ÎN RE
MAJOR, G. ENESCU – TOCATTA.

Prin trimiterea fișierelor video, concurentul își dă acordul ca acestea să fie făcute
publice (youtube, facebook).


II.6. Pentru buna organizare și susținere a concursului, ASOCIAȚIA CULTURALA
SONOS ALUMNI vă roagă să sprijiniți cu donații de 100 lei pentru fiecare concurent
și 60 lei pentru fiecare membru în cazul formațiilor camerale. Donațiile se pot face în
contul RO36RNCB0683163268640001, deschis la Banca Comercială Română, cu
mențiunea DONAȚIE.


III. ALTE MENȚIUNI


III.1. Juriul va fi alcătuit din cadre universitare precum și soliști de renume național.
Premiile vor fi acordate în exclusivitate de către juriu, deciziile sale fiind unice și
definitive.
III.2. Concurenții accepta fără remunerare transmisiile online, Radio – TV.
III.3. Se pot acorda premii pentru fiecare categorie, mențiuni, premii speciale,
diplome de merit.
III.4. Toți profesorii și acompaniatorii concurenților vor primi diplome de onoare.
III.5. Înscrierea în concurs a candidaților reprezintă acceptarea prezentului
regulament.

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE

IAȘI

Ediția a IV-a

Fişa de înscriere

Nume şi prenume concurent…………………………………………………………

CNP……………………………………………………………………………………

Anul de studiu …………. Secțiunea……………………………………………………

Instituția………………………………………………………………………………..

Localitatea……………………………………………………………………………..

Profesor îndrumător ……………………………………………………………………..

Profesor acompaniator………………………………………………………………….

Număr de telefon……………………………………………………………………….

Repertoriul prezentat:

Numele compozitoruluiTitlul lucrăriiMinutaj
     
     

ACORD

 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

          Prin prezenta, subsemnatul……………………………………………………, posesor al C. I. Seria……….., nr…………………………, eliberat de către ……………………………………. la data de ………………………………., în calitate de participant în cadrul proiectului intitulat Concursul Studentesc de Interpretare Muzicala „Eduard Caudella” – 2020 , declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către instituția co-organizatoare, Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași, în vederea derulării proiectului mai sus menționat, dar și cu arhivarea acestora pentru justificările ulterioare conform legislației în materie.

Data :                                                                            

Nume          :                                                                          

Semnătura :