Regulament concurs

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE

„EDUARD CAUDELLA” IAȘI

Ediția a IV-a

I. SECŢIUNI

Concursul Național de Interpretare este deschis studenților și masteranzilor, din instituțiile de învățământ superior de artă din țară. În anul 2020, concursul se va desfășura online și este organizat pe următoarele secțiuni:

vioară/ corzi grave;

canto;

muzică de cameră.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

II.1. Competiția se desfășoară într-o singură etapă, având următorul repertoriu[1] :

 • Vioară
 • o lucrare*, la alegerea candidatului;
 • o lucrare*, la alegerea candidatului, de preferință din repertoriul românesc.
 • Corzi grave
  • două lucrări*, diferite stilistic.

Durata maximă a repertoriului: 20 de minute.

 • Canto
  • o arie din repertoriul universal;
  • o arie din repertoriul românesc.

Durata maximă a repertoriului: 20 de minute.

 • Muzică de cameră (formate exclusiv din studenți/ masteranzi)
  • repertoriu[2] la alegerea candidaților.

Durata repertoriului: minimum 15 minute, maximum 25 de minute.

II.2. Programul la secțiunile vioară/ corzi grave și canto va fi prezentat din memorie.

II.3. Documentele necesare înscrierii sunt:

 • Fișa de înscriere în concurs;
  • Acordul pentru prelucrarea datelor personale completat;
  • Scan după buletin/ carte de identitate.

– Toate documentele se trimit prin e-mail la adresa concurs.caudella@arteiasi.ro până la data de 13 noiembrie.

II.4. Filmarea se realizează obligatoriu pe orizontală, dispozitivul de înregistrare fiind poziționat în fața interpretului, pus pe un stativ (pentru a nu se mișca), iar filmarea va cuprinde corpul întreg al concurentului. Toate piesele se vor trimite într-un singur mail, împreună cu toate documentele necesare înscrierii, fie sub forma a două linkuri separate (fiecare piesă filmată separat, fie toate piesele filmate odată). La începutul înregistrării video, concurentul trebuie să precizeze în mod expres că înregistrarea a fost realizată pentru Concursul Național de Interpretare „Eduard Caudella”.

II.5. Ulterior trimiterii documentelor pe adresa concurs.caudella@arteiasi.ro, concurenții vor primi prin e-mail detaliile necesare încărcării fișierelor video. Prin trimiterea fișierelor video, concurentul își dă acordul ca acestea să fie făcute publice (youtube, facebook).

II.6. Pentru buna organizare și susținere a concursului, ASOCIAȚIA CULTURALA SONOS ALUMNI vă roagă să sprijiniți cu donații de 80 lei pentru fiecare concurent și 40 lei pentru fiecare membru în cazul formațiilor camerale. Donațiile se pot face în contul RO36RNCB0683163268640001, deschis la Banca Comercială Română.

III. ALTE MENȚIUNI

III. ALTE MENȚIUNI  

III.1. Juriul va fi alcătuit din cadre universitare precum și soliști de renume național. Premiile vor fi acordate în exclusivitate de către juriu, deciziile sale fiind unice și definitive.

III.2. Concurenții accepta fără remunerare transmisiile online, Radio – TV.

III.3. Se pot acorda premii pentru fiecare categorie, mențiuni, premii speciale, diplome de merit.

III.4. Toți profesorii și acompaniatorii concurenților vor primi diplome de onoare.

III.5. Înscrierea în concurs a candidaților reprezintă acceptarea prezentului regulament.

 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE

IAȘI

Ediția a IV-a

Fişa de înscriere

Nume şi prenume concurent…………………………………………………………

CNP……………………………………………………………………………………

Anul de studiu …………. Secțiunea……………………………………………………

Instituția………………………………………………………………………………..

Localitatea……………………………………………………………………………..

Profesor îndrumător ……………………………………………………………………..

Profesor acompaniator………………………………………………………………….

Număr de telefon……………………………………………………………………….

Repertoriul prezentat:

Numele compozitoruluiTitlul lucrăriiMinutaj
     
     

ACORD

 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

          Prin prezenta, subsemnatul……………………………………………………, posesor al C. I. Seria……….., nr…………………………, eliberat de către ……………………………………. la data de ………………………………., în calitate de participant în cadrul proiectului intitulat Concursul Studentesc de Interpretare Muzicala „Eduard Caudella” – 2020 , declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către instituția co-organizatoare, Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași, în vederea derulării proiectului mai sus menționat, dar și cu arhivarea acestora pentru justificările ulterioare conform legislației în materie.

Data :                                                                            

Nume          :                                                                          

Semnătura :                                                                             


[1]     * Lucrare integrală/ o parte/ părți dintr-o lucrare.

[2]     La secțiunea Muzică de cameră se pot aborda una sau două lucrări*, respectându-se minutajul.